Company Announcements

Kutsu UPM:n webinaariin sellun kasvusta 13.12.2022

Source: OMX
Kutsu UPM:n webinaariin sellun kasvusta 13.12.2022

(UPM, Helsinki, 7.12.2022 klo 17.00) – UPM järjestää englanninkielisen selluliiketoiminnan kasvua ja UPM Paso de los Toros -sellutehdashanketta käsittelevän webinaarin sijoittajille, analyytikoille ja pankkiireille 13.12.2022 klo 15.00–16.00. Pitkän ajan kysynnän kasvunäkymät ovat hyvät markkinasellulle, mitä tukevat globaalit kuluttajamegatrendit ja tarve löytää kestävämpiä vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille. Vaatimukset kilpailukykyisille uusille sellutehtaille ovat mittavia, joten niiden täyttämisellä saavutetaan kestävää kilpailuetua.

UPM Paso de los Torosin sellutehdashanke etenee hyvin kohti tuotannon käynnistämistä vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Hanketta sekä siihen liittyviä puuviljelmiä ja logistiikkaratkaisuja on suunniteltu ja valmisteltu huolella tavoitteena varmistaa sellutehtaan kilpailukyky ja vastuullisuus.

Investointi lisää selluntuotantokapasiteettiamme yli 50 %. Erittäin kilpailukykyisiksi arvioitujen kustannusten ja tehtaan suuren kokoluokan ansiosta investoinnin odotetaan kasvattavan olennaisesti tuloksentekokykyämme tulevaisuudessa.

Webinaarin osallistujat voivat seurata lähetystä verkkosivuillamme www.upm.fi tai tästä linkistä. Osallistujat voivat myös esittää tilaisuudessa kysymyksiä. Webinaarin tallenne julkaistaan yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdejohtaja Mika Mikkola, UPM, puh. 02041 50376

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils.www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils