Company Announcements

Gennemførsel af vedtægtsbestemt omregistrering af A-aktier til B-aktier samt oplysning om ændret antal stemmerettigheder og kapital

Source: OMX
Gennemførsel af vedtægtsbestemt omregistrering af A-aktier til B-aktier samt oplysning om ændret antal stemmerettigheder og kapital

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 16 – 2022
til Nasdaq Copenhagen

15. december 2022

Gennemførsel af vedtægtsbestemt omregistrering af A-aktier til B-aktier samt oplysning om ændret antal stemmerettigheder og kapital
        

ROCKWOOL A/S har i dag gennemført omregistreringen af 10.368 A-aktier til et tilsvarende antal B-aktier (hver af nominelt kr. 10). Omregistreringen sker i henhold til vedtægternes § 6 og på anmodning fra ejerne af de pågældende A-aktier.

Selskabets vedtægter er blevet opdateret med de deraf følgende ændringer af størrelsen af selskabets A- og B-aktiekapital. Den samlede selskabskapital er uændret. Vedtægterne kan findes på selskabets hjemmeside.

I henhold til kapitalmarkedslovens § 32 er ROCKWOOL A/S forpligtet til at offentliggøre stemmerettigheder og aktiekapitalens størrelse i tilfælde af ændringer. ROCKWOOL A/S’ samlede antal stemmerettigheder og aktiekapital udgør (efter ændringen):

AktiekapitalNominel værdiStemmer
A-aktiekapitalDKK109.065.220109.065.220
B-aktiekapitalDKK107.141.87010.714.187
Samlet DKK 216.207.090119.779.407

Yderligere information:        

Thomas Harder
Head of Group Treasury and Investor Relations
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 86 77

Vedhæftet fil