Company Announcements

Vestjysk Bank A/S indgår låneaftale på DKK 250 millioner Senior Non-Preferred

Source: OMX
Vestjysk Bank A/S indgår låneaftale på DKK 250 millioner Senior Non-Preferred

Vestjysk Bank A/S indgår låneaftale på DKK 250 millioner Senior Non-Preferred med valør den 16. december 2022.


Lånet har en løbetid på tre år med mulighed for førtidig indfrielse efter to år, forudsat Finanstilsynets forudgående tilladelse. Lånet forrentes med en variabel kvartårlig kuponrente på CIBOR3 plus et kreditspænd på 295 bps.


Låneaftalen er en del af den løbende proces med at optimere bankens kapitalstruktur.


Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.


Vestjysk Bank A/S


Kim Duus                                           Jan Ulsø Madsen
Bestyrelsesformand                          Adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Industrivej Syd 13C
7400 Herning
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk