Company Announcements

Ageas en Schroders plc: Transparantiekennisgeving

Source: OMX
Ageas en Schroders plc: Transparantiekennisgeving


Ageas en Schroders plc: Transparantiekennisgeving

Schroders plc informeerde Ageas op 19 december 2022, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang op 16 december 2022 onder de statutaire drempel van 3% van de door Ageas uitgegeven aandelen is gedaald.

Reden van de kennisgeving
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Onderschrijding van de laagste drempel

Kennisgeving door
Een moederonderneming of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)
Zie bijlage 1a.

Datum van drempeloverschrijding
16 december 2022

Overschreden drempel (in %)
3%

Noemer
189.731.187

Details van de kennisgeving
Zie bijlage 1b.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)
De volledige keten van gecontroleerde ondernemingen is beschikbaar op https://www.ageas.com/nl/investors/aandeelhouders.

Bijkomende informatie
De deelneming is onder de statutaire drempel van 3% gezakt, waardoor de meldingsplicht is geactiveerd.

Dit persbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op de website.

* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt zo’n 40.000 werknemers en in 2021 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 40 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Bijlage