Company Announcements

Forventet resultat pr. aktie opjusteret til ca. 56 kr. før engangsomkostninger i 2022

Source: OMX
Forventet resultat pr. aktie opjusteret til ca. 56 kr. før engangsomkostninger i 2022

Jyske Bank forventer nu et resultat pr. aktie på ca. 56 kr. og et resultat efter skat på ca. 3,8 mia. kr. eksklusiv engangsomkostninger på godt 0,1 mia. kr. i forbindelse med køb og integration af Handelsbanken Danmark i 2022.

Tidligere var forventningerne et resultat pr. aktie i den øvre ende af intervallet 44-50 kr. og et resultat efter skat i den øvre ende af intervallet 3,0-3,4 mia. kr. eksklusiv engangsomkostninger. 

Opjusteringen afspejler et resultat før skat på ca. 1,9 mia. kr. eksklusiv engangsomkostninger i 4. kvartal 2022 drevet af stigende renter, et godt aktivitetsniveau, en tilbageførsel af nedskrivninger på ca. 150 mio. kr. samt positive kursreguleringer og gunstige finansielle markeder.

Jyske Banks årsrapport for 2022 forventes offentliggjort den 28. februar 2023.

Venlig hilsen  
Jyske Bank

Kontaktperson: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.

Vedhæftet fil