Company Announcements

Vestjysk Bank præciserer forventningerne til 2022

Source: OMX
Vestjysk Bank præciserer forventningerne til 2022

Vestjysk Bank præciserer forventningerne til 2022. Forventningerne til resultatet før skat i niveauet 500-600 mio. kroner præciseres til et resultat før skat på ca. 600 mio. kroner.

Resultatet er i toppen af de hidtil udmeldte forventninger og skyldes et fortsat højt aktivitetsniveau og et stigende renteniveau.

Vestjysk Bank forventer at offentliggøre årsrapporten for 2022 den 8. februar 2023.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.Vestjysk Bank A/S


Kim Duus                                      Jan Ulsø Madsen
Bestyrelsesformand                       Adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Industrivej Syd 13C
7400 Herning
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk