Company Announcements

Vestjysk Bank forventninger til 2023

Source: OMX
Vestjysk Bank forventninger til 2023

Vestjysk Bank offentliggør hermed, at banken for 2023 forventer et resultat før skat i intervallet 650-725 mio. kroner.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.


Vestjysk Bank A/S


Kim Duus                                      Jan Ulsø Madsen
Bestyrelsesformand                      Adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Industrivej Syd 13C
7400 Herning
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk