Company Announcements

Forventet resultat pr. aktie 55-65 kr. i 2023

Source: OMX
Forventet resultat pr. aktie 55-65 kr. i 2023

Jyske Bank forventer et resultat pr. aktie på 55-65 kr., svarende til et resultat efter skat på 3,7-4,3 mia. kr. i 2023. Forventningerne afspejler effekten af det højere renteniveau, et stabilt aktivitetsniveau, en fortsat solid kreditkvalitet samt købet af Handelsbanken Danmark.

Engangsomkostninger til integrationen af Handelsbanken Danmark forventes at udgøre ca. 0,3 mia. kr. i 2023 og er indregnet i ovenstående forventninger.

Integrationen af Handelsbanken Danmark forløber planmæssigt med afklaret ledelse på ledergruppeniveau og på afdelingsdirektørniveau. Alle medarbejderes fremtidige stillinger afklares i løbet af februar. IT-konverteringen ventes gennemført i november 2023.

Resultat pr. aktie udgjorde 57 kr. og resultat efter skat 3,9 mia. kr. eksklusiv engangsomkostninger i 2022 mod tidligere udmeldt ca. 56 kr. og ca. 3,8 mia. kr. Koncernens kapitalprocent udgjorde 19,5, og den egentlige kernekapitalprocent udgjorde 15,2 ultimo 2022 og var således inden for koncernens målsatte interval på 15-17. Koncernens balance udgjorde ca. 750 mia. kr.

Jyske Banks årsrapport 2022 forventes offentliggjort den 28. februar 2023.

Venlig hilsen  
Jyske Bank

Kontaktperson: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.

Vedhæftet fil