Company Announcements

Ringkjøbing Landbobanks årsrapport for 2022

Source: OMX
Ringkjøbing Landbobanks årsrapport for 2022

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Øvrige interessenter

1. februar 2023

Ringkjøbing Landbobanks årsrapport for 2022

Bankens bestyrelse og direktion har i dag godkendt årsrapporten for 2022.

På trods af krig og inflation blev 2022 igen et godt år for Ringkjøbing Landbobank med stor kundetilgang og høj aktivitet, blandt andet som følge af overtagelsen af SEB’s danske Private Banking-portefølje. Det resulterede i to opjusteringer af forventningerne til basisresultatet og resultatet før skat, senest den 5. december 2022. Begge resultater blev realiseret som udmeldt.


Basisresultat

(mio. kroner)20222021202020192018
Basisindtjening i alt2.8622.4332.1792.1162.001
Samlede udgifter og afskrivninger891817788805866
Basisresultat før nedskrivninger på udlån1.9711.6161.3911.3111.135
Nedskrivninger på udlån m.v.26822310043
Basisresultat1.9691.5481.1681.2111.092
Beholdningsresultat m.v.-69+7-9+49+77
Særlige omkostninger20171515217
Resultat før skat1.8801.5381.1441.245952
Resultat efter skat1.4951.229920978778


Året 2022 i overskrifter

  • 22% fremgang i resultatet efter skat til 1.495 mio. kroner
  • Indtægterne stiger med 18%, og udgifterne stiger med 9%, således forbedres omkostningsprocenten til 31
  • Stærk kreditkvalitet med nedskrivninger på kun 2 mio. kroner samtidig med, at de ledelsesmæssige skøn øges til 794 mio. kroner
  • Fortsat stor kundetilgang og vækst i udlån på 17%, i indlån på 11% og i depotværdier på 6%
  • Stærkt image for begge brands, som placeres på henholdsvis 1. og 3. pladsen i Danmark
  • Partnerskab med SEB på Private Banking-området og ny afdeling i København
  • Bankens langsigtede issuer-rating hos Moody’s blev opgraderet til karakteren Aa3
  • Pay out-ratio på 65%, effektueres med et udbytte på 7 kroner og et tilbagekøb på 770 mio. kroner
  • Forventninger til et resultat efter skat for 2023 i intervallet 1.200 - 1.600 mio. kroner

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør

Vedhæftede filer