Company Announcements

Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Source: OMX
Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange        
Euronext Dublin
Øvrige interessenter

Dato    1. februar 2023


Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Bankens repræsentantskab har på et repræsentantskabsmøde afholdt dags dato valgt Lene Weldum som nyt bestyrelsesmedlem i Ringkjøbing Landbobank med virkning fra afholdt ordinær generalfor-samling den 1. marts 2023.

Valget er betinget af, at den ordinære generalforsamling godkender indstillet vedtægtsændring, som muliggør en antalsmæssig udvidelse af bestyrelsen.

Lene Weldum er bosiddende i Strib og født i 1960. Lene Weldum var i årene 1990-2022 ansat i Bankdata, Fredericia i forskellige stillinger, og hun var fra 2002 og indtil hun stoppede i 2022 direktionsmedlem i Bankdata.


Venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Vedhæftet fil