Company Announcements

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vestjysk Bank A/S

Source: OMX
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vestjysk Bank A/S


9. februar 2023


Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Vestjysk Bank A/S, CVR nr. 34 63 13 28 (”Banken”), som vil blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde den 9. marts 2023 kl. 15.00.

Dagsordenen er som følger: 

  1. Bestyrelsens mundtlige beretning om Bankens virksomhed i det forløbne år
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  4. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning
  5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
  7. Valg af revisor
  8. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer


8.a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

8.b.  Fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen uden
fortegningsret for eksisterende aktionærer (vedtægternes punkt 10.10)

8.c. Fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med
fortegningsret for eksisterende aktionærer (vedtægternes punkt 10.11)

8.d. Ændring af bestyrelsens sammensætning (vedtægternes punkt 10.1.)

8.e.  Fjernelse af binavn (vedtægternes punkt 1.2)

8.f.   Præcisering af vedtægternes punkt 9.7

8.g. Bemyndigelse til dirigenten

  1. Eventuelt


Vestjysk Bank A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil