Company Announcements

NORBIT - Resultater for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2022

Source: OMX
NORBIT - Resultater for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2022

Trondheim, 15. februar 2023: NORBIT rapporterer rekordhøye inntekter på 347,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, en økning på 40 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før. For hele året økte omsetningen med 48 prosent til 1.167,5 millioner kroner.

EBITDA-resultat ble i fjerde kvartal 66,5 millioner kroner mens det endte på 235,3 millioner kroner for hele året, tilsvarende marginer på henholdsvis 19 og 20 prosent. Styret foreslår et utbytte på 0,70 kroner per aksje for regnskapsåret 2022, i tråd med selskapets utbyttepolitikk.

Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT:

"Våre meget dedikerte ansatte fortsetter å skape verdier for selskapets kunder, partnere og øvrige interessenter. Vi er stolte av å kunne rapportere den høyeste omsetningen i selskapets historie, der alle forretningsområdene har bidratt til den positive utviklingen. Vi jobber hardt hver dag for å fortsette å bygge dette globale teknologiselskapet som skal levere kontinuerlig lønnsom vekst.”

"De sterke tallene vi viser nå er et resultat av en rekke strategiske prioriteringer, deriblant betydelige investeringer, i forskning og utvikling for å utvide produkttilbudet, i økt produksjonskapasitet, og i menneskene og organisasjonen. Dette har vist seg å være gode prioriteringer.”     

NORBIT opplever at 2023 har startet med et høyt aktivitetsnivå, samtidig som ordrereserven er god. Målsetningen for 2023 er å levere inntekter på minst 1,4 milliarder kroner, godt støttet av vekst i alle tre forretningsområdene og med en forventning om videre forbedring av marginene.

“Vi er i rute for å innfri på ambisjonen om å levere organiske inntekter på over 1,5 milliarder kroner og en EBITDA-margin på over 25 prosent i 2024. Alle forretningsområdene opplever medvind, støttet av positive markedstrender,” sier Weisethaunet.

Vedlagt er rapporten for fjerde kvartal og presentasjonsmaterialet.

For mer informasjon:
Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør, +47 959 62 915
Per Kristian Reppe, finansdirektør, +47 900 33 203

Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte applikasjoner som løser utfordringer og fremmer bærekraft med innovative løsninger, i tråd med ambisjonen «Explore More». Selskapet er strukturert i tre forretningssegmenter: Oceans, Connectivity, og Product Innovation & Realization (PIR). Oceans- segmentet leverer skreddersydde teknologiløsninger til globale maritime markeder. Connectivity-segmentet leverer trådløse løsninger for identifikasjon, monitorering, og sporing. PIR-segmentet tilbyr FoU-tjenester, proprietære produkter, og kontraktproduksjon til utvalgte kunder. NORBIT har omtrent 450 ansatte, hovedkontor i Trondheim, utviklingsmiljøer og produksjon i Norge og Ungarn, samt en verdensomspennende salgs- og distribusjonsplattform.For mer informasjon: www.norbit.com

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Elise Heidenreich, Investor Relations i NORBIT ASA, 15. februar 2023 kl 07.00 CET.

Vedlegg