Company Announcements

Norsk Hydro: Årsrapport for 2022 og European Single Electronic Format (ESEF)

Source: OMX
Norsk Hydro: Årsrapport for 2022 og European Single Electronic Format (ESEF)

Vedlagt denne meldingen og publisert på www.hydro.com:

  • Norsk Hydro Årsrapport European Single Electronic Format (ESEF)
  • Norsk Hydro Årsrapport 2022 (norsk)
  • Norsk Hydro Remuneration report (norsk)

Investorkontakt:
Line Haugetraa
+4741406376
line.haugetraa@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg