Company Announcements

AFARAK GROUP SE:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2022

Source: OMX
AFARAK GROUP SE:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2022

07:45 Lontoo, 09:45 Helsinki, 24.2.2023 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2022

ENNÄTYSVUOSI AFARAKILLE

  H2/22H2/21

20222021

LiikevaihtoMEUR106,642,9198,780,3
KäyttökateMEUR29,26,853,75,9
LiikevoittoMEUR28,25,952,36,8
Tulos ennen verojaMEUR26,63,449,22,9
Tulos – jatkuvat toiminnotMEUR23,51,544,70,6
Tulos – lopetetut toiminnotMEUR0,08,42,98,4
Kauden tulosMEUR23,59,947,69,0
Osakekohtainen tulosEUR0,090,040,190,04
Käyttökate-%%27,415,927,17,4
Liikevoitto-%%26,513,826,38,5
Tulos-%%24,97,824,83,6
Henkilöstö (kauden lopussa) 600503600503

VUODEN 2022 TOISEN VUOSIPUOLISKON YHTEENVETO

 • Vuoden 2022 toisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi jyrkästi 106,6 (H2/2021: 42,9) miljoonaan euroon vahvistuneen markkinakysynnän ja korkeampien hintojen ansiosta;
 • Jalostettujen erikoismetalliseosmateriaalien myynti laski 14,4 % 9 997 (H2/2021: 11 680) tonniin;
 • Louhitut tonnit kasvoivat 88,7 % 93 253 (H2/2021: 49 428) tonniin;
 • Konsernin käyttökate nousi 29,2 (H2/2021: 6,8) miljoonaan euroon ja käyttökateprosentti oli 27,4 % (H2/2021: 15,9 %);
 • Liiketulos oli 28,2 (H2/2021: 5,9) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 26,5 % (H2/2021: 13,8 %);
 • Kauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 23,5 (H2/2021: 1,5) miljoonaa euroa;
 • Liiketoiminnan rahavirta vuoden 2022 toisella puoliskolla oli 21,1 (H2/2021: 15,0) miljoonaa euroa;
 • Konsernin korollinen velka pieneni merkittävästi 2,2 (31.12.2021: 38,5) (30.6.2022: 26,4) miljoonaan euroon;
 • Rahavarat 31.12. olivat 12,4 (31.12.2021: 6,3) (30.6.2022: 5,0) miljoonaa euroa.

KOKO VUODEN 2022 YHTEENVETO

 • Konsernin liikevaihto on kasvanut merkittävästi katsauskauden aikana, mikä heijastaa sekä korkeampia myyntimääriä että kohonneita hintoja;
 • Jalostettujen erikoismetalliseosmateriaalien myynti kasvoi 11,3 % 26 085 (2021: 23 442) tonniin;
 • Louhitut tonnit kasvoivat 28,5 % 132 362 (2021: 102 970) tonniin;
 • Käyttökate nousi vuoden aikana 53,7 (2021: 5,9) miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 52,3 (2021: 6,8) miljoonaa euroa;
 • Lopetettujen toimintojen tulos oli 2,9 (2021: 8,4) miljoonaa euroa;
 • Koko vuoden 2022 voitto oli 47,6 (2021: 9,0) miljoonaa euroa.

MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2023

CRU Monitor odottaa ruostumattoman teräksen maailmanlaajuisen kysynnän kasvavan 3 % vuonna 2023, mikä on parannusta vuoteen 2022 verrattuna, vaikka puhtaasti eurooppalainen kysyntä laskee samana ajanjaksona.

Vähähiilisen ferrokromin tavallisten laatujen kysyntä oli erittäin vakaata vuoden 2022 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta se laski jonkin verran neljännellä vuosineljänneksellä. Tämän seurauksena hinnat laskivat neljännellä vuosineljänneksellä pääasiassa Kiinan tuonnin tuoman paineen vuoksi.

Suuri osa Afarakin erikoismetalliseoksista käytetään laajalti erikoiskäyttötarkoituksiin (ilmailu, lääketiede, energia).

Lentokoneiden valmistajat raportoivat sekä uusien lentokoneiden toimitusten että uusien tilausten jyrkästä noususta vuoden 2022 aikana. Tämä tapahtui aikana, jolloin strategiset raaka-aineiden toimitusketjut olivat venyneet ja varastot alhaalla. Tämä johti ilmailualalla käytettävien teräsraaka-aineiden hintojen ja kysynnän nopeaan elpymiseen.
Ennuste uusille lentokoneiden rakentamiselle on myönteinen useille seuraaville vuosille, kuten myös lääketieteen ja energiasektorin korkean lämpötilan metalliseosten kysynnälle.

Pääasiallinen globaali tekijä tulee olemaan Kiinan talouden elpymisen nopeus sekä Venäjän sodan eteneminen Ukrainassa.

TOIMITUSJOHTAJA GUY KONSBRUCK

Hyvät osakkeenomistajat,

Olen ylpeä voidessani esitellä teille AFARAK:n toisen vuosipuoliskon 2022 tulokset, jotka kuvastavat tiimiemme erinomaisia ​​saavutuksia.

Henkilökuntamme turvallisuus on aina meille tärkeintä. Jouduimme valitettavasti kohtaamaan yhden kuolemaan johtaneen onnettomuuden Turkin kaivoksessamme vuonna 2022. Vaikka tutkimuksessa ei havaittu suuria puutteita toiminnassamme, selkeä tavoitteemme on tarjota turvalliset työolot kaikille kollegoillemme.

Turkin kauhea maanjäristys ei vaikuttanut suoraan kaivostoimintaamme, mutta olimme kaikki järkyttyneitä uhrien määrästä. Useat tiimimme jäsenet menivät vaurioalueelle auttamaan selviytyneiden etsinnässä. Haluan kiittää heitä rohkeasta toiminnasta.

Vuoden 2022 toisella puoliskolla AFARAK menestyi edelleen erittäin hyvin, vaikka liiketoimintaolosuhteet pysyivät haastavina. Venäjän laiton ja armoton hyökkäys Ukrainaa vastaan ​​ja sen kaikki taloudelliset seuraukset länsimaissa ovat luoneet uuden monimutkaisen kerroksen kaikille yrityksille heti pandeemisen kriisin jälkeen. Tämä pätee erityisesti teräksen valmistuksessa käytettäviin hyödykkeisiin, jotka ovat vahvasti riippuvaisia ​​venäläisistä tuotteista.
Afarak ei tuota Venäjällä eikä käytä Venäjältä peräisin olevia raaka-aineita.

Alkupiikkien jälkeen peruslaatujen markkinahinnat korjautuivat alaspäin kesäloman jälkeen ja jouduimme kohtaamaan kohonneita energia- ja raaka-ainekustannuksia. Afarak mukautti tavallisten laatujen tuotantoa ja keskittyi enemmän korkealaatuisiin metalliseoksiin.
Kehitämme edelleen tehokkuuttamme ja työstämme erilaisia ​​ratkaisuja vähentääksemme altistumistamme vaihteleville energiakustannuksille.

Afarak on jatkanut kaivostoimintaa Etelä-Afrikassa vuoden 2022 toisella puoliskolla, mikä myös osoitti ensimmäisiä positiivisia tuloksia.

AFARAK keskittyy vahvasti kestävään kehitykseen, jossa toteutamme useita jätteen vähentämisprojekteja sekä hiilijalanjälkemme alentamista.

Pääviesti kotiin viemisiksi on kuitenkin se, että vuonna 2022 AFARAK teki historiansa parhaan tuloksen, jonka ansiosta olemme pystyneet maksamaan takaisin kaikki pitkäaikaiset velkamme. AFARAK voi nyt luottaa vahvaan taseeseen tavoitellessaan tulevaisuuden kasvu- ja hajauttamismahdollisuuksia.

Helsingissä, 24.2.2023

Afarak Group SE

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com

Liite