Company Announcements

Trading update for 2022 (foreløbige og ureviderede tal)

Source: OMX
Trading update for 2022 (foreløbige og ureviderede tal)

Trading update for 2022 (foreløbige og ureviderede tal)

SP Group A/S har i 2022 sat ny omsætningsrekord, samt ny rekord på EBITDA, EBIT og EBT.

  • Omsætningen steg 7,1 % i forhold til 2021 til DKK 2.656,3 mio., hvilket er indenfor det seneste udmeldte interval på 5 – 15 %.  
  • Salget af egne varemærker udviklede sig fint i 2022 og steg 9,3 % og udgør nu 26,5 % af den samlede omsætning.
  • Resultatet før afskrivninger (EBITDA) steg 13,1 % i forhold til 2021 til DKK 478,4 mio. svarende til en EBITDA margin på 18,0 %, hvilket er inden for seneste udmeldte EBITDA margin på 16 - 18 %.
  • Resultatet før skat (EBT) steg 4,2 % i forhold til 2021 til DKK 268,5 mio. svarende til en EBT margin på 10,1 %, hvilket er indenfor seneste udmeldte interval på 9 – 12 %.
  • EPS blev DKK 17,49 svarende til en vækst på 6,4 %.

Se vedhæftede selskabsmeddelelse.

Vedhæftet fil