Company Announcements

AFARAK GROUP SE :ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Source: OMX
AFARAK GROUP SE :ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

14:15 Lontoo, 16:15 Helsinki, 27.02.2023 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP SE :ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Pörssitiedote

Afarak on 27.2.2023 vastaanottanut Aida Djakovilta ja Aida Djakovin määräysvaltayhtiöltä Atkey Limitediltä (”Atkey”) arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan:

  • Aida Djakovin omistus Yhtiön osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5, 10, 15 ja 20 prosentin rajat; ja
  • Atkeyn omistus Yhtiön osakkeista ja äänistä on vähentynyt alle 5, 10, 15 ja 20 prosentin rajojen.

Ilmoituksien mukaan Aida Djakovin omistus Afarakista on 27.2.2023 toteutetun järjestelyn seurauksena 61.926.701 osaketta, mikä vastaa noin 23,19 prosenttia Afarakin osake- ja äänimäärästä.

Ilmoituksen mukaan Atkey ei omista enää lainkaan Afarakin osakkeita.

Afarakilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksien prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Afarakin rekisteröityä kokonaisosakemäärää 267.041.814.

Aida Djakovin liputusilmoitus 27.2.2023

 % osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuusKohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen23,19023,19

267 041 814
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)    

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/
osakelaji

Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl
Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI000980009861 926 701023,190
A YHTEENSÄ61 926 70123,19

Tietoja liputusvelvollisesta:

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet
yhteensä


Aida Djakov
23,190

61 926 701

Lisätietoja:

27.2.2023 tehdyn 61.926.701 osaketta koskevan järjestelyn seurauksena Aida Djakovin määräysvaltayhtiö Atkey Limited ei omista Afarak Group SE:n osakkeita.

Helsingissä, 27.02.2023

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com