Company Announcements

Kommentar till spekulationer i media

Source: OMX
Kommentar till spekulationer i media

NIBE Industrier AB (“NIBE”) har noterat spekulationer i media kring bolagets potentiella intresse i Fujitsu General Limited, och bekräftar härmed att NIBE är i en process att utvärdera ett potentiellt förvärv av hela eller en majoritet av Fujitsu General Limited.  

Processen och diskussionerna är i ett tidigt stadium, och det finns ingen garanti att någon transaktion kommer att genomföras, och i sådant fall på vilka villkor. Ytterligare information kommer att lämnas om och när det bedöms lämpligt. 

Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 08.30 CET. 

NIBE Group  –  en global koncern med bolag och närvaro i hela världen
NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför 
vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. 

Från starten i småländska Markaryd för över 70 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med 21.300 (20.400) medeltal anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2022 genererade en omsättning på drygt 40 (30) miljarder kronor. 

NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

Bilaga