Company Announcements

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tryg A/S

Source: OMX
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tryg A/S

Tryg A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 30. marts 2023 kl. 15:00. Generalforsamlingen vil blive afholdt på Selskabets hovedkontor, Klausdalsbrovej 601, Ballerup.

Dagsordenen er følgende:

1)   Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

2)   Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

3)   Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

4)   Vejledende afstemning om aflønningsrapport for 2022

5)   Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2023

6)   Forslag fra bestyrelsen

a)   Beslutning om kapitalnedsættelse

b)   Nedsættelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til udvidelse af aktiekapitalen, jf. vedtægternes § 8 og § 9

c)   Nedsættelse og fornyelse af den eksisterende bemyndigelse til opkøb af egne aktier

d)   Godkendelse af lønpolitik

7)   Valg af medlemmer til bestyrelsen

8)   Valg af revisor

9)   Bemyndigelse til dirigenten

10)    Eventuelt

For yderligere detaljer, se den vedhæftede indkaldelse.

Vedhæftet fil