Company Announcements

UPM:n vuosikertomus 2022, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu

Source: OMX
UPM:n vuosikertomus 2022, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu

UPM-Kymmene Oyj                        Tilinpäätös ja toimintakertomus                3.3.2023 klo 9.15 

UPM:n vuosikertomus 2022, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu

UPM on julkaissut vuoden 2022 vuosikertomuksen englannin- ja suomenkielisenä yhtiön kotisivuilla osoitteissa www.upm.com ja www.upm.fi. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkinnöillä. XBRL-merkinnät eivät ole kuuluneet tilintarkastuksen piiriin, eikä varmennusta tilintarkastajien toimesta ole suoritettu.

Lisäksi UPM on julkaissut yhtiön selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2022. Toimielinten palkitsemisraportti esittelee hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista vuonna 2022, ja raportti esitellään vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2023. Selvitys ja palkitsemisraportti ovat yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.upm.fi/hallinnointi (Sijoittajat-osion kohdassa Hallinnointi).

Kaikki olennaiset tiedot on yhdistetty tähän yhteen, kolmannen osapuolen varmentamaan kokonaisuuteen, eikä UPM julkaise erillistä vastuullisuusraporttia.

Vuosi 2022 oli UPM:lle käänteentekevä. Yhtiön liikevaihto ja tulos olivat kaikkien aikojen parhaat. Kaikki liiketoimintomme menestyivät, vaikka maailma ympärillämme oli poikkeuksellisessa murroksessa. Myös merkittävät kasvuhankkeemme etenivät suunnitellusti kohti maalia. Vuosikertomus kertoo laajasti uudistumisestamme biomateriaalien edelläkävijänä sekä edistymisestämme 2030-vastuullisuustavoitteissa. Käynnistimme uuden, vuoteen 2030 ulottuvan UPM Forest Action -metsävastuullisuusohjelman ja nostimme luonnon monimuotoisuuden omaksi painopistealueeksi omine tavoitteineen. Vuonna 2022 energiaan liittyvät hiilidioksidipäästömme laskivat 11 % edellisvuodesta. Tavoitteemme on luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta jokapäiväisillä teoilla tulevaan katsoen.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti ovat ladattavissa englannin- ja suomenkielisinä PDF-tiedostoina ja tilinpäätös sekä toimintakertomus xHTML-tiedostona, ja ne ovat myös tämän tiedotteen liitteinä.

Painettu vuosikertomus ilmestyy 13.3.2023 alkavalla viikolla ja sen voi tilata osoitteesta www.upm.com/fi/sijoittajat/tilaa-vuosikertomus/.

Liitteet
Vuosikertomus 2022
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 xHTML-tiedostona
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
Palkitsemisraportti 2022

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Liitteet