Company Announcements

Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner

Source: OMX
Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner

14. marts 2023

Indberetning nr. 2/2023

Ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug

For yderligere detaljer henvises til det vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres.

Notifikationen relaterer sig til betingede aktier tildelt som en del af resultatafhængig løn for tidligere regnskabsår, der nu er overført til depot.

Kontakt: Stefan Singh Kailay, Head of Media Relations, tel. +45 45 14 14 00

Vedhæftet fil