Company Announcements

Umicore: Transparantieverklaring van Groupe Bruxelles Lambert SA

Source: OMX
Umicore: Transparantieverklaring van Groupe Bruxelles Lambert SA

Transparantieverklaring van Groupe Bruxelles Lambert SA

Overeenkomstig artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL SA) Umicore onlangs in kennis gesteld van een wijziging in de controleketen van de deelneming ingevolge de ontbinding van een stichting. De totale directe stemrechten van GBL in Umicore bleven boven de drempel van 15%.

Samenvatting:

Datum van kennisgevingDirecte stemrechten na de transactie  Gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactieTotaal
20 maart 202315,93 %0,56 %16,49 %De meest recente kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Datum van kennisgeving: 20 maart 2023
  • Kennisgeving door: Groupe Bruxelles Lambert SA
  • Noemer: 246.400.000
  • Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
  • Details van de kennisgeving:

De controleketen wordt beschreven in de verklaring die hier beschikbaar is.


Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans+32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com
Eva Behaeghe+32 2 227 70 68eva.behaeghe@umicore.com
Adrien Raicher+32 2 227 74 34adrien.raicher@umicore.com


Umicore profiel

Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2022 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,2 miljard (omzet van € 25,4 miljard) en heeft momenteel meer dan 11.000 mensen in dienst.