Company Announcements

Yara publiserer integrert rapport for 2022

Source: OMX
Yara publiserer integrert rapport for 2022

Oslo, 24. mars 2023: Yara har i dag publisert integrert rapport for 2022 inkludert årsregnskap for 2022 med noter. Rapporten er vedlagt som pdf og i European Single Electronic Format (ESEF). Yara har også publisert sin bærekraftsrapport, EU-taksonomirapport og lederlønnsrapport for 2022. Rapportene er tilgjengelige på Yaras nettside:
https://www.yara.com/2022

Yara har også publisert allokeringsrapport for 2022 for Yaras grønne obligasjon på 600 millioner USD. Allokeringsrapporten er tilgjengelig på Yaras nettside:
https://www.yara.com/investor-relations/share-and-debt-information/debt-financing/

Kontakt:
Maria Gabrielsen
Investorkontakt
Mobil: +47 92090093
Epost: maria.gabrielsen@yara.com

Tonje Næss
Mediekontakt
Mobil: +47 40844647
Epost: tonje.nass@yara.com

Om Yara
Yaras misjon er å sørge for mat til verdens befolkning og å verne om jordkloden. Basert på vår visjon om en verden uten sult og en vel ivaretatt planet har vi utviklet en strategi som fremmer langsiktig verdivekst, bærekraftig plantenæring og nullutslippsløsninger for produksjon av gjødsel og energi. Yaras ambisjon er å utvikle fremtidens klimapositive matkjede, en kjede som skaper verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig, og som leverer bærekraftig mat.

For å nå vår ambisjon, har vi også satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre matproduksjon mer effektiv og bærekraftig. Gjennom Yaras Clean Ammonia-virksomhet har vi et mål om å bidra til hydrogenøkonomien og å drive den grønne omstillingen innen skipsfart, gjødselproduksjon og annen energiintensiv industri.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa og har etablert seg som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 17 000 ansatte og drift i over 60 land, har vi skapt avkastning på en ansvarlig måte over tid. I 2022 hadde Yara en omsetning på 24,1 milliarder USD.
www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg