Company Announcements

Aktietilbagekøbsprogram i SP Group A/S

Source: OMX
Aktietilbagekøbsprogram i SP Group A/S

Den 11. april 2022 igangsatte SP Group A/S (SPG) et aktietilbagekøbsprogram jf. selskabsmeddelelse nr. 18/2022 af 25. marts 2022.

Ved aktietilbagekøbsprogrammet, som løber i perioden fra den 11. april 2022 til og med den 10. april 2023, vil SPG købe aktier for et maksimalt vederlag på DKK 40,0 mio.

Aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat efter bestemmelserne i EU-kommissionens forordning nr. 596/2014 af den 16. april 2014 om markedsmisbrug, den såkaldte ’markedsmisbrugsforordning’, som værner børsnoterede selskabers bestyrelse og direktion imod overtrædelse af insiderlovgivningen i forbindelse med aktietilbagekøb.

Vedhæftet fil