Company Announcements

Norsk Hydro: Martine Rambøl Hagen ny leder av Investor Relations i Hydro

Source: OMX
Norsk Hydro: Martine Rambøl Hagen ny leder av Investor Relations i Hydro

Martine Rambøl Hagen er tilsatt som leder av Investor Relations i Norsk Hydro ASA med virkning fra 1. mai 2023. Hun vil ha ansvaret for Hydros kontakt med investorer og finansmarkeder.

Rambøl Hagen kommer fra stillingen som Investor Relations Manager som hun har hatt siden september i fjor. Hun startet i Hydro i 2015 og har hatt en rekke stillinger i Aluminium Metal som leder for Performance and Controlling, og som kontroller og analytiker innen finans og teknologi.

Rambøl Hagen har en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Hun vil rapportere til finansdirektør Pål Kildemo.

Rambøl Hagen etterfølger Line Haugetraa, som går over i en stilling som M&A Director, leder for Group Mergers and Acquisitions i DNV. 

Investorkontakt:
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12