Company Announcements

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner i SP Group A/S

Source: OMX
Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner i SP Group A/S

GadInvest A/S, der er nærtstående til administrerende direktør Frank Gad (Frank Gad er direktør i GadInvest A/S), har i dag købt 15.000 stk. SPG aktier, fondskode DK0061027356, til kurs 246,9969 svarende til DKK 3.704.953,50.

Se bilag.


Vedhæftet fil