Company Announcements

Ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 30. marts 2023

Source: OMX
Ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 30. marts 2023

På den ordinære generalforsamling blev beretning og årsrapport for 2022 godkendt.

Forslagene fremsat af bestyrelsen under punkt c (vederlagsrapporten) og d (vederlag til repræsentantskab og bestyrelse) blev begge vedtaget.

Bemyndigelsen til bestyrelsen om, at banken kan erhverve egne aktier (dagsordenens pkt. e) blev vedtaget.

Forslaget fremsat af bestyrelsen under dagsordenens pkt. f.1 (vederlagspolitik) blev vedtaget.

Følgende kandidater blev nyvalgt til repræsentantskabet:

Valgområde Nord:
Anders Rahbek, Herning
Brian Knudsen, Randers
Dorte-Pia Ravnsbæk, Holstebro
Dorthe Viborg, Sdr. Felding
Gitte Søndergaard, Herning
Jan Varberg Olsen, Aalborg
John Vestergaard, Kruså
Kasper Kristensen, Skive
Maria Møller, Ans
Marianne Fløe Hestbjerg, Holstebro
Martin Romvig, Spøttrup
Mette H. Pedersen, Viborg
Per Christensen, Vodskov
Per Strøm Kristensen, Lemvig
Per Holm Nørgaard, Aalborg
Søren Ole Nielsen, Herning
Torben Abildgaard, Aalborg
Torben Østergaard, Ikast

 
Valgområde Syd:
Birgitte Riise Bjærge, Silkeborg
Carsten Gørtz Petersen, Højbjerg
Charlotte D. Pedersen, Randbøl
Christa Skelde, Horsens
Claus Wann Jensen, Silkeborg
Claus Jørgen Larsen, Silkeborg
Helle Førgaard, Vejle
Jan Frandsen, Silkeborg
Lars Lynge Kjærgaard, Odense
Line Nymann Penstoft, Hørning
Lone Egeskov Jensen, Kolding
Lone Ryg Olsen, Aarhus
Martin Brøgger, Fredericia
Michella Bill Rasmussen, Odense
Niels Dahl-Nielsen, Silkeborg
Peter Frederiksen, Odense
René Logie Damkjer, Lystrup
Steffen Damborg, Aarhus
Susanne Hessellund, Esbjerg
Søren Lynge, Vejle
Thomas Toftgaard, Lunderskov
Valgområde Øst:
Annette Stadager Bæk, Ølstykke
Dan Olesen Vorsholt, Tune
Dorte Lodahl Krusaa, Jyllinge
Hans-Bo Hyldig, Roskilde
Merle Price, Kgs. Lyngby
Peter Melchior, Slagelse
Søren Saaby Hansen, København S
Thit Aaris-Høgh, Charlottenlund
Thomas Løvind Andersen, Charlottenlund
Thomas Kieldsen, Lynge
Toni Øbakke, Greve

 

De 23 medlemmer af repræsentantskabet, der genopstillede, blev alle valgt.

Der blev på generalforsamlingen ikke foretaget valg af medlemmer til bankens bestyrelse.

Endvidere blev der foretaget genvalg af Ernst & Young Revisionspartnerselskab.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev Kurt Bligaard Pedersen (København) og Rina Asmussen (Klampenborg) genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Kurt Bligaard Pedersen som bestyrelsens formand og Keld Norup som bestyrelsens næstformand.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: CFO, Økonomi, Birger Krøgh Nielsen, telefon 89 89 64 44.

Vedhæftet fil