Company Announcements

Workday utnämnd till ledare för sjätte året i rad i Gartner® Magic Quadrant™ 2021 för Cloud HCM Suites i klassen företag med 1 000 anställda eller fler

Source: OMX
Workday utnämnd till ledare för sjätte året i rad i Gartner® Magic Quadrant™ 2021 för Cloud HCM Suites i klassen företag med 1 000 anställda eller fler

STOCKHOLM, Sweden, Nov. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, meddelar idag att de har utsetts till ledare i Gartner Magic Quadrant for Cloud HCM Suites för företag med fler än 1000 anställda1 Workday utnämns som ledare för sjätte året i rad och placerade sig högst gällande övergripande förmåga att utföra, ”overall Ability To Execute”.

De senaste 18 månaderna har belyst vikten av att ha ett enhetligt HCM-system som kan hjälpa organisationer att hålla jämna steg med den föränderliga arbetsvärlden. Mer än 3 700 globala kunder, däribland Acxiom, Aurecon, BMO Financial Group, EMC Insurance Companies, Rocket Companies, Wellesley College med flera, använder Workday Human Capital Management (HCM) för att få operativ insyn, hantera sin personalstyrka och tillgodose talangbehov, samtidigt som det hjälper dem att skala upp och utveckla sin verksamhet.

Fortsatta innovationer för medarbetarupplevelsen
Medarbetarupplevelsen hamnar högst upp på affärsagendan när organisationer försöker införa nya arbetsmodeller och investera i sätt att hålla medarbetarna engagerade under en föränderlig arbetskraftsdynamik.

I mars 2021 slutförde Workday sitt förvärv av Peakon för att ge bättre insikter i medarbetarnas upplevelse, karriärutveckling och initiativ för tillhörighet och mångfald. Med realtidsinsyn i medarbetarnas inställning, produktivitet och deras drivkrafter gör Workday det möjligt för organisationer att omvandla dessa insikter till handling och höja medarbetarnas röst.

Workday har också levererat produktinnovationer som ger kunderna en enkel, uppkopplad och mer engagerande medarbetarupplevelse med Workday Everywhere. Genom att föra in Workdays uppgifter och insikter i digitala arbetsmiljöer där medarbetarna samarbetar och kommunicerar mest, kan de snabbt få tillgång till Workday utan att behöva växla mellan olika applikationer.

Ökade investeringar i kompetens
Mitt i återhämtningen från den pandemibaserade recessionen har kompetens framstått som en kritisk komponent för att hantera och optimera talang.

Organisationer fortsätter att anta innovationer inom kompetens från Workday. Hittills använder mer än 1 000 organisationer Skills Cloud, som ingår i Workday HCM, för att mer effektivt anställa, engagera och behålla sin arbetskraft. När kunderna anammar en kompetensbaserad personalstrategi - där anställda värderas och belönas för sina färdigheter och hur de tillämpar dem för att skapa organisatoriskt värde - kan de inkludera färdigheter i Workday HCM, inklusive Workday Recruiting, Workday Learning, Talent Marketplace och Career Hub, för en sammanhängande talangupplevelse.

Kundkännedom
Gartner Peer Insights dokumenterar kunders erfarenheter genom verifierade betyg och recensioner. Workdays kundrecensioner inkluderar följande från och med den 22 oktober 2021:

  • "Vår prioritet för vår HCM-lösning är en lösning är att samla våra personcentrerade data på ett och samma ställe, vilket ger oss full insyn i teammedlemmaras olika upplevelser. Workday gör det möjligt för oss att bättre förstå, attrahera och behålla våra anställda så att vi kan maximera talangen i vårt team. Med Workdays flexibla konfiguration ... kan vi snabbt skifta kurs och vara så flexibla som det behövs i vår ständigt föränderliga arbetsmiljö." - Infrastruktur och drift, finans [läs hela recensionen]

  • "Workday HCM är en omfattande... plattform för alla HR-relaterade behov... inklusive rekrytering, onboarding, löner, prestationer, förmåner, ledighetshantering och centrala HR-moduler, vilket gör det enkelt för HR. Det här verktyget tillåter många anpassningar...och användargränssnittet är intuitivt...möjligheten att integrera med andra verktyg är lätt." - Sourcing, upphandling och leverantörshantering [läs hela recensionen]

  • ”Workday Human Capital Management är...ett komplett paket med överlägsna funktioner som alla är samlade på ett enda ställe. Det kopplar ihop organisationens behov och hjälper dig att hantera och leverera det bästa för bättre resultat och positiv tillväxt." - Infrastruktur och drift, tjänster [läs hela recensionen]

Kommentarer till nyheterna
"Pandemin har satt ljuset på de investeringar som organisationer måste göra i sina medarbetare - oavsett om det handlar om att skapa engagerande medarbetarupplevelser, övergå till kompetensbaserade personalstrategier eller ge medarbetarna de verktyg som behövs för att lära sig och utvecklas", säger David Somers, Group General Manager, Office of the Chief Human Resource Officer, Workday. "Med Workday HCM har kunderna ett branschledande, enhetligt system som ger dem en helhetsbild av sina medarbetare så att de kan vara flexibla och reagera på den nya arbetsvärldens föränderliga krav, bland annat genom att hålla koll på medarbetarnas upplevelser, attrahera och behålla de bästa talangerna."

Ytterligare information

Gartner Disclaimer
Gartner stödjer inte någon leverantör, produkt eller tjänst som visas i våra forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikation består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som faktiska uttalanden. Gartner avvisar alla garantier, uttryckta eller underförstådda avseende denna forskning, inklusive garantier för försäljningsbarhet eller för att passa ett särskilt syfte. Gartner Peer Insights recensioner utgör individuella slutanvändares subjektiva åsikter baserat på sina egna erfarenheter och representerar inte åsikter från Gartner eller dess dotterbolag.

Om Workday
Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys används av tusentals organisationer världen över – från medelstora företag till över 50% av Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com.

© 2021. Workday, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Workday och Workday-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Alla andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.

Uttalanden om framtiden och förväntade resultat  
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden inklusive bland annat uttalanden om Workdays planer, övertygelser och förväntningar. Dessa framåtblickande uttalanden baseras endast på för närvarande tillgänglig information och vår nuvarande tro, förväntningar och antaganden. Eftersom framåtblickande uttalanden relaterar till framtiden är de föremål för inneboende risker, osäkerheter, antaganden och förändringar i omständigheter som är svåra att förutsäga och av vilka många ligger utanför vår kontroll. Om risker uppstår, antaganden visar sig vara felaktiga eller om vi upplever oväntade förändringar i omständigheterna, kan faktiska resultat skilja sig väsentligt från resultaten som antyds av dessa framåtblickande uttalanden, och därför bör du inte lita på några framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i vår ansökan till Securities and Exchange Commission (“SEC”), inklusive vårt formulär 10-Q för det finansiella kvartalet som slutade den 31 juli 2021 och våra framtida rapporter som vi kan lämna in med SEC då och då, vilket kan få faktiska resultat att variera från förväntningarna. Workday påtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtblickande uttalanden efter datumet för denna release.

Alla icke-släppta tjänster eller funktioner som det hänvisas till i detta dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden som för närvarande inte är tillgängliga kan komma att ändras efter Workday och kan komma att inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper tjänster från Workday bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, funktioner och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

För mer information
Patrick Evenden, Workday
T: +44 (0)797 19 14 990
E: patrick.evenden@workday.com

Jonas Eklund, presskontakt
T: +46 (0)704 93 96 97
E: jonas.eklund@thepr.network

Lovisa Fredriksson, presskontakt
T: +46 (0)734 33 31 10
E: lovisa.fredriksson@thepr.network


1 Gartner “Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises,” av Sam Grinter, Chris Pang, Jeff Freyermuth, Ron Hanscome, Helen Poitevin, Ranadip Chandra, John Kostoulas, Oktober 19, 2021.