Company Announcements

Workday ser en fortsatt utveckling inom detaljhandeln och hjälper globala detaljhandelsorganisationer att driva omvandling genom operativa insikter

Source: OMX
Workday ser en fortsatt utveckling inom detaljhandeln och hjälper globala detaljhandelsorganisationer att driva omvandling genom operativa insikter

STOCKHOLM, Sweden, Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, meddelar idag att man ser fortsatt momentum inom detaljhandeln med nästan 50 % av NRF Top 100 Retailers 2021 som väljer att använda sig av Workday. Globala detaljhandelsorganisationer av alla storlekar, inklusive Giant Tiger Stores Ltd, Harrods, Jo-Ann Stores, Inc, Life Time, Inc, McCoy's Building Supply, PUMA, Saks med flera, använder Workday för att hantera och optimera sin detaljhandelsverksamhet och bidra till att påskynda sina digitala omvandlingsinsatser.

Detaljhandelsorganisationer står inför stora utmaningar - från kompetensbrist bland medarbetare, störningar i leveranskedjan, fluktuerande konsumentefterfrågan och en accelererande övergång till e-handel - som alla i hög grad påverkar hur detaljhandlare planerar och förbereder sig för framtiden. För att hålla jämna steg med de föränderliga marknadsförhållandena, samtidigt som de säkerställer affärsmässig och organisatorisk smidighet, använder detaljhandlare i allt större utsträckning Workday för att attrahera och behålla talanger, förbättra planeringsprocesserna och utöka intäktsmöjligheterna.

Den digitala ryggraden för detaljhandelsorganisationer

Klyftan mellan backoffice och frontoffice gör det svårt för detaljhandlare att få en heltäckande överblick över sin totala verksamhet, något som kan leda till felprioriteringar, begränsade samarbeten och operativa silos som påverkar medarbetarnas och kundernas upplevelser negativt. Workday överbryggar klyftan mellan frontoffice- och backoffice-verksamheten genom att ge ekonomi-, HR- och verksamhetsledare en enhetlig bild och insikter i de affärsområden som driver intäkter och engagerar kunderna.

Workday möter återförsäljarna där de befinner sig i sin digitala omvandlingsresa genom att erbjuda en flexibel molnplattform som gör det enkelt för dem att anpassa sig och växa utifrån deras föränderliga affärsbehov.

Med Workday kan detaljhandelsorganisationer:

  • Samla finansiella och operativa data för att få en enda sanningskälla.
    Workday Financial Management och Workday Human Capital Management (HCM) kombineras för att ge detaljhandelsföretag en enda sanningskälla för att hantera och optimera sin detaljhandelsverksamhet. Saks, den främsta e-handelsplattformen för lyxvaror med mer än 1 500 anställda, kommer att utnyttja den intelligenta datakärnan från Workday för att kombinera olika datakällor - inköpslager, merchandising, fakturering, leveranskedjesystem, transporter med mera - med finansiella och personella data för att hjälpa sina företagsledare att driva omvandling genom operativa insikter.
  • Bättre planering, genomförande och analys. Workday Adaptive Planning förser detaljhandlare med scenarioplanering, datamodellering och prognoser för att hjälpa dem att förbli flexibla och stödja den föränderliga affärsmixen per kanal. Detaljhandlare kan till exempel använda Workday för att snabbare modellera efterfrågan och justera utifrån prognostiserade aktiviteter för att driva den målinriktade lönsamhet och marginal som de förväntar sig.

  • Optimera personalstyrkan och förbättra medarbetarnas upplevelse. Med Workday Scheduling and Labor Optimization kan detaljhandlare ge sina medarbetare flexibilitet och kontroll över när och hur de arbetar, samtidigt som de uppnår en mer exakt arbetstäckning och arbetskostnadseffektivitet med samtliga scheman. McCoy's Building Supply, ett byggmaterialföretag med nästan 90 försäljningsställen, använder till exempel Workday Scheduling and Labor Optimization för att göra det möjligt för sina anställda att se och hantera sina scheman, sin tillgänglighet och sina schemaläggningspreferenser - allt från sina mobila enheter - samtidigt som cheferna får nya sätt att mäta och förbättra produktiviteten och schemakvaliteten. Som ett resultat av detta levererar McCoy's Building Supply engagerande och produktiva upplevelser för medarbetarna för att hjälpa till att attrahera, stödja och behålla talanger.

Kommentarer till nyheterna

"De senaste två årens händelser har skapat en mycket annorlunda framtid för detaljhandlare - en framtid där de snabbt måste anpassa sig till ständigt föränderliga behov hos konsumenter, anställda och företag", säger Indy Bains, vice vd för marknadsföring av branschlösningar på Workday. "Workday möter på ett unikt sätt detaljhandlare där de befinner sig i sin digitala omvandlingsresa med en lösning som hjälper till att förena data i deras ekosystem, vilket hjälper till att överbrygga klyftan mellan front- och backoffice så att detaljhandlare har de insikter de behöver för att svara på och planera för framtida krav."

"Vi ville ta ansvar för vår övergripande verksamhet och de upplevelser vi levererar till både våra kunder och våra mer än 1 500 anställda", säger Mike Hite, informationschef på Saks. "Vi valde Workday eftersom det kommer att ge oss insyn i våra finansiella, personella och operativa data - och de insikter som behövs för att fatta datadrivna beslut - samtidigt som vi kan förbli flexibla och anpassa oss till vår verksamhets föränderliga karaktär."

"Med Workday kan vi stödja våra medarbetare genom att låta dem hantera sina scheman direkt från sin mobila enhet så att de verkligen kan äga sin arbetsplatsupplevelse", säger Ray Gabriel, vice vd för informationstjänster på McCoy's Building Supply. "Samtidigt är Workday Scheduling and Labor Optimization en enda kontaktpunkt för våra chefer, så att de kan se och hantera tidsuppföljning, schemaläggning, löner och frånvaro på ett och samma ställe. Ju mer tid vi kan ge tillbaka till våra företagsledare, desto mer tid får vi för våra kunder, vilket är en prioritet för McCoy's Building Supply."

"Att ha en smidig grund för ekonomi och HR är grunden för att lyckas med den digitala omvandlingen", säger Leslie Hand, Group Vice President, IDC Retail and Financial Insights. "Enligt IDC:s undersökning 2021 Retail Survey rapporterar detaljhandlare att datasynlighet i hela värdekedjan är den största utmaningen som står i vägen för att driva medarbetarupplevelser som resulterar i högre lönsamhet och intäktstillväxt för företaget. Detta är en av anledningarna till att vi ser att detaljhandlare i allt större utsträckning använder mjukvara som omvandlar personalens upplevelse och radikalt förbättrar den operativa smidigheten och prestandan."

För mer information:

Om Workday:
Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys används av tusentals organisationer världen över i olika branscher – från medelstora företag till över 50 % av Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com.

© 2022 Workday, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Workday och Workday-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Alla andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.

Uttalanden om framtiden och förväntade resultat:  
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden inklusive bland annat uttalanden om Workdays planer, övertygelser och förväntningar. Dessa framåtblickande uttalanden baseras endast på för närvarande tillgänglig information och vår nuvarande tro, förväntningar och antaganden. Eftersom framåtblickande uttalanden relaterar till framtiden är de föremål för inneboende risker, osäkerheter, antaganden och förändringar i omständigheter som är svåra att förutsäga och av vilka många ligger utanför vår kontroll. Om risker uppstår, antaganden visar sig vara felaktiga eller om vi upplever oväntade förändringar i omständigheterna, kan faktiska resultat skilja sig väsentligt från resultaten som antyds av dessa framåtblickande uttalanden, och därför bör du inte lita på några framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i vår ansökan till Securities and Exchange Commission (“SEC”), inklusive vårt formulär 10-Q för det finansiella kvartalet som slutade den 31 oktober 2021 och våra framtida rapporter som vi kan lämna in med SEC då och då, vilket kan få faktiska resultat att variera från förväntningarna. Workday påtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtblickande uttalanden efter datumet för denna release.

Alla icke-släppta tjänster eller funktioner som det hänvisas till i detta dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden som för närvarande inte är tillgängliga kan komma att ändras efter Workday och kan komma att inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper tjänster från Workday bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, funktioner och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

För mer information:
Patrick Evenden, Workday
T: +46 (0) 797 19 14 990
E: patrick.evenden@workday.com

Jonas Eklund, presskontakt
T: +(0) 46 704 93 96 97
E: jonas.eklund@thepr.network

Lovisa Fredriksson, presskontakt
T: +(0) 46 734 33 31 10
E: lovisa.fredriksson@thepr.network