Company Announcements

OTC Markets Group utpeker Fearnley Securities som OTCQX-sponsor

Source: OMX
OTC Markets Group utpeker Fearnley Securities som OTCQX-sponsor

NEW YORK, May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operatør av finansmarkeder for 12 000 amerikanske og globale verdipapirer, kunngjorde at Fearnley Securities, en ledende uavhengig fullservice-investeringsbank med kontorer i Oslo og New York, har blitt utpekt som OTCQX-sponsor.

Fearnley Securities er godkjent av OTC Markets Group som sponsor for selskaper som skal noteres på OTCQX- og OTCQB-markedene, og er den andre FINRA-lisensierte investeringsbanken som representerer Norden på dette området.

«OTC Markets Group ønsker Fearnley Securities velkommen til vårt fellesskap av OTCQX-sponsorer», sa Joe Coveney, visedirektør for International Corporate Services i OTC Markets Group. «Ettersom globale utstedere ønsker å øke omsetteligheten til verdipapirene sine i USA, fortsetter kvalifiserte rådgivere å tilby kritisk ekspertise og praktisk innsikt i å navigere i retningslinjene som er angitt i våre OTCQX- og OTCQB-regler.»

«Vi ser frem til å samarbeide med OTC Markets Group for å hjelpe selskaper som er børsnotert i Norden, med å få enda bedre tilgang til amerikanske investorer og diversifisere aksjonærbasene sine», sa Peter Wessel, administrerende direktør i Fearnley Securities. «OTCQX-markedet tilbyr en effektiv og høykvalitetsløsning for dette formålet, som vi mener er svært overbevisende.»

For å kvalifisere for OTCQX-markedet må alle amerikanske og internasjonale selskaper engasjere en OTCQX-sponsor. For å vite mer om OTCQX Market, kontakt Joe Coveney på jcoveney@otcmarkets.com

Om Fearnley Securities
Fearnley Securities, en del av Astrup Fearnley Group, er en ledende, uavhengig fullservice investeringsbank som betjener et bredt utvalg kunder fra sine kontorer i Oslo og New York. Blant kundene finner vi store investeringsselskaper, familiekontorer, finansielle sponsorer og utvalgte, velstående enkeltpersoner. Fearnley Securities ble grunnlagt i 1987 og har bygget opp solid kapasitet innen maritim, offshore, eiendom, energi og cleantech.

Om OTC Markets Group Inc.
OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver regulerte markeder for handel med 12 000 amerikanske og internasjonale verdipapirer. Våre datadrevne standarder for offentliggjøring danner grunnlaget for våre tre offentlige markeder: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market.

OTC Link® Alternative Trading Systems (ATSs) tilbyr kritisk markedsinfrastruktur som forenkler handelen for meglere og forhandlere. Vår innovative modell gir bedrifter mer effektiv tilgang til de amerikanske finansmarkedene.

OTC Link ATS, OTC Link ECN og OTC Link NQB er en SEC-regulert ATS som drives av OTC Link LLC, FINRA- og SEC-registrert megler-forhandler, og medlem av SIPC.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi skaper bedre informerte og mer effektive markeder, besøk www.otcmarkets.com.

Abonner på OTC Markets' RSS-feed

Mediekontakt:
OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com